Müziğin Dibi

Müziğin Dibi 15.01.18

Müziğin Dibi 15.01.18

Müzi in sudan hızlı tüketildi i günümüzde, ngiliz ve Amerikan kültürünün domine etti i piyasada, çemberin dı ından, Dünya müzi inin özenle seçilmi örneklerini kula ınıza servis eden Barı Yalaz’ın sunup hazırladı ı müzik programı.

radyomodyan

January 15th, 2018

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *