Nedir?

Radio MODyAn, Eylül 2016’dan itibaren Kadıköy Kadife sokakta Stüdyo Mod-A’dan sesini dünyayla buluşturmaya başlamıştır.
İlk yılından itibaren haftada 20 saati geçen düzenli canlı yayınlara ve Kadıköy’de farklı mekanlarda performans sergileyen dj ve müzisyenlere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Radio MODyAn bünyesinde müzik ağırlıklı programların yanında kültür-sanat programları ve canlı radyo şovları da yer almaktadır. Yabancı DJ’lere yer veren yayınlarıyla Dünya’dan sesleri de İstanbul’la buluşturmaktadır.
Radyo yayınlarına ek olarak, İstanbul’un parlayan merkezi Kadıköy’de düzenlediği etkinliklerle de, müzik ve kültürün her alanına dokunmaktadır. Radio MODyAn, özgün ve kaliteli içeriğin adresi olmak kadar teknik altyapısı, yenilikçi projeleri ve tümleşik yapısıyla internet radyoculuğu dendiğinde Türkiye’de akla gelen radyo olmayı hedeflemektedir.

Radio MODyAn, started broadcasting after September, 2016; from Studyo Mod-A at Kadife Street (Velvet Street), Kadikoy.
It quickly started hosting musicians and dj’s who also perform at various venues in Kadikoy, with over 20 hours of live broadcasts, from its first year. Radio MODyAn also hosts cultural and art focused programs and live radio shows, along with music oriented programs. Also, by hosting foreign DJ’s, it brings global sounds to listeners from İstanbul.
In addition to radio programs, with events organized in Kadikoy, the rising cultural center of İstanbul, it achieves to touch every aspect of music and culture. Radio MODyAn, aims to be the primary internet radio in Turkey with its authentic and high quality content, technical infrastructure, innovative projects and holistic nature

 

Modyan Nedir?

Beş duyuyla algılanabilir olanın (fenomen), işitme vasıtasıyla zihinde canlandırılması durumudur. Modyan, beş duyudan işitmeyi referans alarak işitilenin diğer duyulara dönüştürülmesidir. Bilhassa zihinsel görmeyi (hayal, görü, fantezi vb.) ön plana çıkarır.

Modyan, “aynı kökenden gelme ve ölçü, atıf, karar” anlamlarına gelen latince ‘modus’ sözcüğünden türemiştir. Terim modusun bu iki anlamını da kapsar. Aynı kökenden gelenlerden birini ölçüt, atıf, karar olarak alma durumudur. Hasseten beş duyu için kullanılan özel bir terimdir.

 

Modyan ve Szerefus (σερέφους)
Kunduracı Simon ( Yunanca: Σίμων Ἀθηναῖος, σκυτοτόμος; M.Ö. 5. Yy. sonu), Sokrates’in bir arkadaşı ve “çalışan-filozof”tur. Diogenes Laërtius, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri kendisini eseriyle gündeme getirmiştir. Aynı zamanda arkeolojik kazılar kunduracının Atina agorasının güneybatı köşesi olan Tholos’a yakın bölgede “Simon’un” (Yunanca: ΣΙΜΟΝΟΣ) yazan kap ve iribaşlı çiviler bulunduğu ortaya koymuştur.
Xenophon’un aktardığına göre o dönemde gençlerin Agora’ya (meydan, pazar) girmeleri yasaktı. Bu nedenle gençler agora çevresindeki atölyelerde toplanırdı. Sokrates de sıklıkla bu atölyelerde çalışanlarla konuşmaya giderdi. Bu yerlerden birisi ise arkadaşının kunduracı atölyesiydi. Kunduracı Simon, daha sonraları kinikler tarafından yaşam felsefesi sebebiyle ideal kinik tiplemeye örnek olarak anılacaktı. Socrates’le dostluğunun yanı sıra Diogenes Laërtius’a göre Simon’u bu anlamda öne çıkaran, Perikles’in desteğini reddedip aktif üretim hayatından ayrılmamasıdır. Perikles’in destek verme sözünü (παρρηςια), ifade özgürlüğünden hiç bir zaman taviz veremeyeceğini belirterek reddeder.
2.yy ve 3.yy döneminde yazıya geçirilen Sokratik mektuplardan birisi de Simon’un Aristippus’a yazdığı iddia edilen şu mektuptur:
“I hear that you ridicule our wisdom in the presence of Dionysius. I admit that I am a shoemaker and that I do work of that nature, and in like manner I would, if it were necessary, cut straps once more for the purpose of admonishing foolish men who think that they are living in great luxury. Antisthenes shall be the chastiser of your foolish jests. For you are writing him letters which make fun of our way of life.
But let what I have said to you in jest suffice. At any rate, remember hunger and thirst, for these are worth much to those who pursue self control.”
Simon’un bir başka önemli özelliği Sokrates’in konuşmalarını hatırladığı kadarıyla ilk defa yazıya döken kişi olmasıdır. Elis’li Phaidon’un*, Zopyrus ve Simon, Medios ve Kunduracı Sohbetleri diyaloglarında “modyan” kelimesini gündelik anlamı yanında kavramlaştırarak kullandığı rivayet edilir. Medious, ‘mOdus’ un antik yunanca karşılığıdır. Phaidon’a ait fragmanların tamamı sağlıklı bir şekilde günümüze ulaşmamasına rağmen Serefius’un (σερέφους) kundura atölyesinde gerçekleşen sohbetlerde modyan olduğu bilinmektedir. Bu sayede daha sonra Simon’un kaleme alırken konuşmaları hatırlamasına yardım ettiği iddia edilir.
Eldeki eksik verilerden kaynaklı ispat güçlüğüne karşın Serefius’un (σερέφους), Antik Yunan’da Eski Ahit’ten neredeyse hiç bahsedilmemesinin sebebi olduğu güçlü bir kanıdır. Önceden Yahudi bir köle olan Serefius’un (σερέφους), Yahudiliğin Antik Yunan’da yayılmamasını sağlamak koşuluyla özgür bırakıldığı rivayet edilir.
Serefius’a (σερέφους) atfedilen bazı fragmanlar günümüze ulaşmıştır. Fakat bunlar içerdiği anlamın yakalanması oldukça güç yapılardır. En ünlüleri arasında “Aşk kendinde olmayanı arama!” & “Aşk kendinde olmayanı arama.” ve “Zaman da ağırdır & Zamanda ağırdır.” yer alır.

*( Savaşta esir edilip, köle olarak satılmış; Sokrates Atina’da onun fidyesini Alkibiades ya da Kriton’a ödeterek özgür olmasını sağlamıştır. Bu olaydan sonra Phaidon hayatını felsefeye adamıştır. Sokrates’in ölümüne bizzat tanıklık etmiştir. Platon’un “ruhun ölümsüzlüğü” hakkında Phaidon isimli bir diyaloğu da vardır. Nikias, İskit Söylemi, Antimachus ya da Yaşlı,Zopyros ve Simon, Medios ve Kunduracı Sohbetleri adlı diyalogları yazdığı iddia edilir.)