Bankpank

Bankpank 03.03.19

Bankpank 03.03.19

Bankpank#39 Ruh sağlığı ya da akıl sağlığı politik midir? Yaratıcılık nosyonunun kimilerince olmazsa olmazı kabul edilip fetişleştirilen sağlıksızlığa bir panzehiri bulabilir miyiz? Baskının günden güne arttığı ya da değiştiği, farklı veçhelerde hayatımıza sızdığı bu zamanlarda sağlıklı bir yaratıcılık mümkün olabilir mi?

radyomodyan

March 3rd, 2019

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *